Våra fokuskurser

Detta är fokus

Fokuskurserna är kurser där vi fokuserar mer på vad och hur du tänker än på vad du aktivt ska göra när du tänker.
Detta är kurser som vuxit fram under åren när jag insåg att hur vi tänker nästan är viktigare än hur vi gör. En bra ryttare har en kropp som gör samma sak som hjärnan tänker på.

Identifiera dina känslor

En ryttare som har problem vid ridning är oftast i otakt med sin egen hjärna. Det kan vara olika känslor som spökar.
Prestationsångest, rädsla, ilska, mindervärdeskomplex är vanliga känslor som faktiskt hindrar en från att bli en bra ryttare.

Bli vän med dina tankar

Dessa kurser är tänkta att minska den frustration som uppstår när resultatet inte blir det förväntade, man kan tycka att man gör precis allt som ridläraren säger eller som står i boken men det blir ändå inte bra.

Finn ett stadigt mindset

Istället för att anklaga hästen att göra fel och bygga upp en hög frustration så erbjuder dessa kurser ett annat sätt att se på saker. Sätt som är tänkta att minska på tex prestationsångest, rädsla, ilska, mindervärdeskomplex etc.

Fokus

Rida ut

Under 7 lektioner jobbar vi med hur man etablerar en trygg runda där hästen gärna går och hur man styr över tempo och aktivitetsnivå med minsta möjliga hjälper.

Fokus

Finn hästens rytm

Under 7 lektioner jobbar vi med att träna oss i den svåra konsten att bli och vara i samma energi som hästen är. Inte före eller efter eller bredvid utan bara vara exakt där hästen är, både kroppsligt och själsligt.

Fokus

Uppvärmning

Under 7 lektioner jobbar vi med att lära oss hur man värmer upp smart på ett sätt som skonar hästens kropp och hjälper den att bli mer lösgjord och rakriktad så att du sen enkelt kan träna på det du planerat att träna på.

NY kurs! (Maj 2021)

Fokus

Miljöträning

I den här kursen fokuserar vi på att etablera en säker zon från marken. Hela kursen är avsuttet, inget uppsuttet. Otillit föder otillit och det måste oftast brytas och bytas ut mot nya beteenden. Tex, om du vet att hästen är rädd för brevlådor så blir du rädd när du ser en brevlåda vilket gör att hästen blir rädd så att du blir rädd och så vidare. Vi kommer att jobba dels med grundläggande lydnad för att etablera start och stopp och vi kommer även att ge er en safe zoon att utgå ifrån. I kursen kommer du att behöva någon form av presenning, samt något att leda hästen i så att han lyssnar på små signale