Denna kurs kan endast köpas av dig som är klar med första instruktörskursen och godkänd för att börja instruera.

Yoga Instruktörskurs