Shoulder in är en rörelse som är gravt misstolkad. Öppna kallas den i Sverige. Den beskrivs som för...


... Hela den här lektionen kommer snaaaaart att bli tillgänglig.

Under hela kursen publiceras en lektion i taget, varje vecka.
Träna fint på denna veckas lektion så länge! :)