Närvaro

Närvaro är nyckeln till att lyckas med sin hästträning. Att arbeta hästen vid hand kräver lika myck… … Hela den här lektionen kommer snaaaaart att bli tillgänglig. Under hela kursen publiceras en lektion i taget, varje vecka. Träna fint på