När man tränar hästar så använder man sig ofta av något som kallas för tempoväxlingar. Både tempovä...


... Hela den här lektionen kommer snaaaaart att bli tillgänglig.

Under hela kursen publiceras en lektion i taget, varje vecka.
Träna fint på denna veckas lektion så länge! :)