Konvalescentprogram från veterinär. Det här programmet är anledningen till att jag skapade denna st...


... Hela den här lektionen kommer snaaaaart att bli tillgänglig.

Under hela kursen publiceras en lektion i taget, varje vecka.
Träna fint på denna veckas lektion så länge! :)