Utgångsläge

https://www.facebook.com/victoria.lindgren.583/videos/pcb.1303781453345784/364070331...


... Hela den här lektionen kommer snaaaaart att bli tillgänglig.

Under hela kursen publiceras en lektion i taget, varje vecka.
Träna fint på denna veckas lektion så länge! :)